Prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska (1926-2016)

Wybitna znawczyni epoki Młodej Polski, autorka fundamentalnych prac o symbolizmie poezji młodopolskiej, książek o twórczości Wacława Rolicz-Liedera, studiów i esejów o Młodej Polsce, akademickiego podręcznika Literatura Młodej Polski i wieku innych publikacji. Ostatnio wydała Labirynty kładki drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza (2011).

Maria Podraza-Kwiatkowska urodziła się w 1926 roku w Kołomyi. W młodości związana szczególnie z Żółkwią i Lwowem. Egzamin maturalny złożyła we Lwowie, gdzie brała udział w tajnych kompletach. Po wojnie przeniosła się do Krakowa, gdzie rozpoczęła studia z zakresu historii sztuki i filologii polskiej. Tytuł magistra uzyskała w 1951 roku, doktorat z polonistyki obroniła w roku 1964. Rozprawę habilitacyjną złożyła w roku 1970 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 1974 roku nieprzerwanie związana z Instytutem Filologii Polskiej UJ. Profesurę zwyczajną otrzymała w 1987 roku.

Wspomnienia Prof. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej nagrane dla Archiwum UJ. zobacz>>