Dr Krzysztof Fiołek (1978-2020)

Adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. W 2007 roku obronił pracę doktorską Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Ziejki. Zajmuje się historią polskich sporów światopoglądowych, ich odbiciem w literaturze i publicystyce, a także przemianami społeczno-cywilizacyjnymi, ukazanymi w powieści galicyjskiej 2 poł. XIX wieku. Okazjonalnie krytyk literacki, w latach 2006-2008 w miesięczniku „Lampa" prowadził przegląd nowości poetyckich i zamieszczał liczne recenzje. Przygotował konferencje naukowe Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych, Niedoczytani, niedoczytane. Zapomniane postacie polskiej literatury lat 1863-1914).

Książki:

Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski, Universitas, Kraków 2010.

Książki redagowane:

Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, red. K. Fiołek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Książki współredagowane:

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011

Artykuły naukowe:

Sposoby istnienia historii w twórczości filozoficznej i literackiej Stanisława Brzozowskiego, „Pamiętnik Literacki" 2005, z. 3, s. 89-106.

Kłopotliwa obecność Stanisława Brzozowskiego w kilku przygodach ideologicznych inteligencji polskiej, „Ruch Literacki" 2005, z. 4-5, s. 383-392.

Filozofia historii wpisana w „Legendę Młodej Polski" i powieść „Sam wśród ludzi" Stanisława Brzozowskiego, w: Z filozoficznych inspiracji literatury. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów, oprac. M. Cyzman i S. Szostakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 213-222.

Filozoficzne przesłanki oskarżycielskich kampanii Stanisława Brzozowskiego, w: Filozoficzne inspiracje literatury. Seria II, red. M. Cyzman i S. Szostakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 81-90.

Solidaryzm i antagonizm. Wzorzec nowoczesnej kultury narodowej realizowany przez Stanisława Wyspiańskiego, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Okulicz-Kozaryn,  M. Bourkane i M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009

Darwinizm wyznaniem filozoficznym Aleksandra Świętochowskiego? "Świat i Słowo" 2010 nr 1, s. 87-95.

Trudny "pontyfikat" Aleksandra Świętochowskiego. Kilka uwag o stylu przywództwa, w: Aleksander Świętochowski, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wyd.UMCS, Lublin 2011, s. 295-305 [seria Obrazy Kultury Polskiej]

Konstytuowanie polskości w publicystyce społecznej i literackiej Jana Ludwika Popławskiego, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 57-66 [seria Obrazy Kultury Polskiej]

O naftowych powieściach Ignacego Maciejowskiego (Sewera) z rzutem oka na galicyjską naftę w ogóle, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011, s. 299-314.

Recenzje i przeglądy:

Maciej Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, „Ruch Literacki" 2008, z. 2.

Młoda Polska i Irlandia, "Perspektywy Kultury" 2010 nr 2, s. 263-266. Rec. z: John A. Merchant, The Impact of Irish-Ireland on Young Poland 1890-1919, East European Monographs, Boulder; distributed by Columbia University Press, New York 2008.

Tarnów koło Mościc, "Lampa" 2010 nr 10, s. 73. Rec z: Tarnów. 1000 lat nowoczesności, red. E. Łączyńska-Widz, D. Radziszewski, Stowarzyszenie 40000 Malarzy i Galeria Miejska w Tarnowie, Warszawa-Tarnów 2010.

Ku sprawiedliwszemu wizerunkowi Galicji, "Ruch Literacki" 2010, z. 6 (303), s. 601-606 [sprawozdanie z konferencji naukowej Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914, Kraków 16-17 XII 2010]

Teksty krytycznoliterackie:

Siódma pieczęć wiersza, „Lampa" 2008, nr 1-2, s. 66-67.

Igły marcowe, „Lampa" 2008, nr 3, s. 48-49.

Zardzewiałe mózgi, „Lampa" 2008, nr 4, s. 48-49.

W kniejach i dąbrowach, „Lampa" 2008, nr 5, s. 48-49.

Poziom swobody w szklance mętnej wody, „Lampa" 2008, nr 6, s. 52-53.

Pobożne wakacje, „Lampa" 2008, nr 7-8, s. 54-55.

Poszukiwacze siebie, „Lampa" 2008, nr 9, s. 60-61. 

Upór literatury, „Lampa" 2008, nr 10, s. 54-55.

Podwórkowe obrazki, podróżnicze ekstazki, „Lampa" 2008, nr 11, s. 52-53.

Tajni współpracownicy Pana Boga, „Lampa" 2008, nr 12, s. 54.

Miejskie depresje, „Lampa" 2009 nr 1-2, s. 84 (rec. z: Maciej Melecki, Zawsze wszędzie indziej (wybór wierszy z lat 1997-2005), Olsztyn 2008)

Kultura Starych Panien, „Lampa" 2009 nr 4, s. 53 (rec. z: Agnieszka Drotkiewicz, Teraz, Warszawa 2009)

Ojcowskie wiersze, „Lampa" 2009 nr 6, s. 54 (rec. z: Jarosław Klejnocki, Victoria. Wiersze ostatnie, Warszawa 2009)

W cieniu zapomnianej noweli, „Lampa" 2009 nr 10, s. 81 (szkic o nowelistyce Juliusza Kadena-Bandrowskiego)

Nagrody i wyróżnienia:

 Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia