Seria "Interpretacje"

Publikacje pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 M. Stala, Niepojęte: Jest. Urywki nie napisanej książki o poezji i krytyce, Wrocław 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Matuszek, Krisen und Neurosen. Das Werk Stanislaw Przybyszewskis in der literarischen Moderne, przeł. Dietmar Gass, Igel Verlag Hamburg 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Czabanowska-Wróbel, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Żywioły wyobraźni", Kraków 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, TAiWPN Universitas, seria „Modernizm w Polsce" Kraków 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Fiołek, Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula M. Pilch, Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Czabanowska-Wróbel, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, TAiWPN „Universitas" Seria „Krytyka XX wieku", Kraków 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. TAiWPN Universitas, Kraków 2003.