Dr Katarzyna Deja

Dr Katarzyna Deja - asystentka w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, członkini zespołu redakcyjnego „Wielogłosu” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Tytuł doktora uzyskała w 2019 roku na podstawie pracy Poza kulturę europejską. Polski japonizm literacki 1900-1939, napisanej pod kierunkiem prof. Teresy Walas. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polskiego i europejskiego modernizmu, orientalizm w literaturze polskiej, a także transkulturowość, nową komparatystykę oraz literaturę światową.

 

Najważniejsze publikacje:

  • Polski japonizm literacki. 1900-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.
  • The problems with delimiting the notion of transculturality in literary studies, “World Literature Studies” 2022, nr 3.
  • O jednym wierszu Bolesława Leśmiana. Motywy wedyjskie w Dokoła klombu, [w:] Poezja polska ostatnich 200 lat. Odczytania i przekroje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
  • Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do transkulturowej historii literatury,„Wielogłos” 2015, nr 4 (26).
  • Józef Jankowski’s play Kesa as an example of transculturality in Polish modernism [w:] East Asian Theatres: traditions – inspirations – European / Polish context, red. M. Gawarski, B. Kubiak Ho-Chi, E. Rynarzewska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2017.