Seminaria Magisterskie

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Marian Stala

Temat: Poezja polska 1989-2013. Od Starych Mistrzów do debiutantów

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Temat: Baśniowe światy wyobraźni w literaturze XX wieku

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Gabriela Matuszek

Temat: Wczesny modernizm – jego „podświadomość" i kryzysy