Dr Rafał Milan

 Asystent w katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, tytuł doktora uzyskał w 2019 roku na podstawie rozprawy Pieśń pokłonna i wierna. Metapoetyckie aspekty koncepcji Boga w poezji Bolesława Leśmiana napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Stali. Interesuje się poezją wczesnego modernizmu, a także filozoficznymi i teologicznymi kontekstami literatury Młodej Polski (zwłaszcza ich relacją wobec semantyki form poetyckich).

Wybrane artykuły naukowe:

Dialog (nie)możliwy? Ironiczna strategia komunikacji w Beniowskim Juliusza Słowackiego w kontekście koncepcji Sørena Kierkegaarda, „Ruch Literacki” 2011, z. 4-5.

Sidi-Numan – poemat (nie)zazdrosny o ciało? Leśmianowski głos na temat ciała
(w poezji)
, w: Stulecie Sadu rozstajnego, red. U. M. Pilch, M. Stala, Kraków 2014.

„Wszak musi ktoś pokochać to, co już się stało”. O splocie miłości i śmierci w poetyckiej erotyce Bolesława Leśmiana, „Ruch Literacki” 2015, z. 5.

Tajemnica jako odrzucony (?) fetysz. Leopold Staff i Bolesław Leśmian na „drogach prostoty”, w: Kulturowy obraz tajemnicy, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015.

Dotyk metafory. O metapoetyckich aspektach dotyku (głównie) w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana, „Wielogłos” 2016, z. 3.

„Władca wygnany”. Imaginacyjne przestrzenie Wacława Rolicza-Liedera, w: Poezja Wacława Rolicza-Liedera, red. A. Czabanowska-Wróbel, U. M. Pilch, M. Stala, Kraków 2018.

„Oddal bez przyczyny”. Wprowadzenie do Leśmianowskiej teologii poezji, „Wielogłos” 2019, z. 2.

Recenzje i omówienia:

Aporie powszedniej zażyłości (recenzja: B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia
i ontologia przedmiotów
, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013), „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 2.