O wierszu Adama Zagajewskiego „Zimorodek"

Termin: 27.10.2021
Miejsce: sala 42 ul. Gołębia 16 Kraków, godz.18 15

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski WP UJ
i
Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku WP UJ
zapraszają na otwarte zabranie naukowe,
które odbędzie się w środę 27 października 2021
o godz. 18.15 w wersji hybrydowej -  w sali 42, ul. Gołębia 16 oraz online.
W programie dwugłos
prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel
i
dr. hab. Łukasza Tischnera, prof. UJ  


O wierszu Adama Zagajewskiego „Zimorodek”

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac0f959e0f03545e0a0ec50b7267cf592%40thread.tacv2/1634157369123?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d8349d55-5630-4c9f-aa4c-a8ce20d51efa%22%7d

 

Data opublikowania: 07.10.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski