Między pejzażem wewnętrznym a podmiotowością spacjalną. Casus Bolesława Leśmiana

Termin: 22.03.2021
Miejsce: MS Teams

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski WP UJ serdecznie zaprasza na zebranie

22 marca 2021 o godz. 18:30 za pośrednictwem MS Teams

W programie referat doktora Rafała Milana

zatytułowany

 Między pejzażem wewnętrznym a podmiotowością spacjalną.

Casus Bolesława Leśmiana

oraz dyskusja

Do zespołu Zebrania Katedry PiMP można dołączyć za pomocą linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c8a470b2ffc4bb28672adb71cb9768c%40thread.tacv2/conversations?groupId=81160d67-49c9-4970-be6b-9b430b7cc7b0&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Kod zespołu: 8uc2zvg

Można także poprosić o dołączenie: katarzyna.deja@uj.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Kierownik Katedry

Data opublikowania: 09.03.2021
Osoba publikująca: Janusz Smulski