PRZYBYSZEWSKI – RE-WIZJE

Termin: 14.11.2013 - 16.11.2013
Kontakt: przybyszewskirewizje@gmail.com

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w międzynarodowej konferencji nt.
 
PRZYBYSZEWSKI –  RE-WIZJE
 
Kraków, 14 – 16 listopada 2013 r.
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
W 2013 roku przypada 120 rocznica stricte literackiego debiutu Przybyszewskiego (publikacji poematu Totenmesse). Ostatnie konferencje poświęcone twórczości Stanisława Przybyszewskiego odbyły się ponad ćwierć wieku temu: w 1977 (Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza, Warszawa), w 1978 r. (Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego, Warszawa) oraz w 1988 r. (Pośrednictwo kulturowe Stanisława Przybyszewskiego w okresie europejskiej Moderny, Inowrocław).
Od tamtej pory twórczość Przybyszewskiego była przedmiotem interesujących i nowoczesnych analiz wielu badaczy i zapewne przyszła pora na rekapitulacje tych badań, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych.
Podczas konferencji chcemy spojrzeć na twórczość Przybyszewskiego przede wszystkim jako pisarza europejskiego i nowoczesnego. Konteksty europejskie rozumiane są szeroko – zarówno jako przestrzeń wpływów i inspiracji, podejmowanej w dziełach problematyki, jak i badań porównawczych. 
Chodzi nam także o nowe ujęcia badawcze twórczości Przybyszewskiego, re-lekturę jego dzieł poprzez nowoczesne instrumentaria: psychoanalizę, ujęcia semiotyczne, antropologiczne, badania kulturowe, etyczne,  genderowe itd.
Interesujące będą zarówno syntetyczne ujęcia problemowe, jak i interpretacje poszczególnych dzieł czy tematów. Ważna byłaby zwłaszcza interpretacja dramaturgii autora Śniegu, której w badaniach dotychczasowych poświęcono najmniej miejsca. Warto także przypomnieć mało znane teksty dyskursywne Przybyszewskiego ogłaszane w czasopismach, czy uważnie przeczytać jego artykuły publikowane w poznańskim „Zdroju".
Ciekawe byłoby również spojrzenie na to pisarstwo z perspektywy wszystkich jego słabości (kiczu, literatury popularnej, analizy językowej itp.).
Twórczość Przybyszewskiego ciągle jeszcze zawiera szereg nie podjętych wątków interpretacyjnych. Proponujemy przykładowe tematy badawcze, choć liczymy przede wszystkim na inwencję referentów oraz nowe, oryginalne propozycje i ich ujęcia.
 
Przykładowe zagadnienia badawcze:
 
Związki Przybyszewskiego z literaturą i kulturą innych narodów. 
Recepcja jego twórczości w różnych krajach i różnych okresach.
Europejskie wątki w pisarstwie Przybyszewskiego (literatura, sztuka, miejsca, ideologie itp.)
Wpływ Przybyszewskiego na konkretnych twórców, polskich oraz obcych, oraz jego inspiracje literaturą i sztuką europejską.
Przybyszewski publicysta.
Wątki patriotyczne i narodowe w pisarstwie Przybyszewskiego.
Związki Przybyszewskiego ze sztukami plastycznymi i muzyką.
Związki z prądami epoki.
Przybyszewski jako prekursor zjawisk literackich i artystycznych.
Przybyszewski – dramaturg.
Związek Przybyszewskiego z polskimi i europejskimi miastami (Przybyszewski jako flâneur, labiryntowość, ekspresjonistyczne wizje itp.).
Nowe spojrzenie na biograficzne aspekty utworów Przybyszewskiego.
Interpretacja epistolografii Przybyszewskiego.
Cielesność, zmysły, seksualność, formy uczuciowości itp. w twórczości Przybyszewskiego.
Podmiotowość i tożsamość oraz ich de(kon)strukcje.
Inny, inność, choroba  i sposoby ich ujęcia w materii literackiej.
Transgresje, przekroczenia tabu, zbrodnia i ich funkcje.
Doświadczenia religijne, mistyczne, erotyczne, sposoby ujęcia oraz ich funkcje.
Mistyka i okultyzm w twórczości Przybyszewskiego.
Przybyszewski i chrześcijaństwo.
Warianty fabularnych stelaży (powieści sensacyjnych, kryminalnych, melodramatów), struktura dramatów, nowatorstwo poematów itp.
Formy Przybyszewskiego – słabości, nihilizm, nowatorstwo.
 
Chcielibyśmy, aby podczas konferencji podjęte zostały różne tematy i ujęcia twórczości Przybyszewskiego, dlatego zastrzegamy prawo wyboru zgłoszonych tematów.
Przewidujemy 20 min. wystąpienia referentów. 
Referaty opublikowane zostaną w tomie pokonferencyjnym.
 
Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 30 maja 2013 r. drogą elektroniczną na adres: przybyszewskirewizje@gmail.com   lub pocztą na adres: Prof. dr hab. Gabriela Matuszek, Wydział Polonistyki UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16. 
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwę reprezentowanej uczelni, tytuł referatu oraz półstronicowy abstrakt wystąpienia.
 
Przewidujemy wpisowe w wysokości 400 zł. W ramach wpisowego zapewniamy catering, obiady, bankiet, oprowadzanie po młodopolskim Krakowie; część wpisowego przeznaczamy na publikację pokonferencyjną. Nie pokrywamy kosztów podróży oraz noclegów, ale zapewniamy ich rezerwację na Państwa prośbę.
 
Z poważaniem
prof. dr hab. Gabriela Matuszek
Organizator konferencji
                                                                                      
 
 
Mgr Kinga Rozwadowska                                                      
Mgr Anna Żołnik                                                                            
(doktorantki, asystentki konferencji)                                           
 
Kraków, 10 maja 2013 r. 
 
 
 
Data opublikowania: 25.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski